AntiRadar.eu – Expert na antiradary
AntiRadar.eu TARGET BLU EYEANTIRADARY & ANTILASERYAUTODOPLNKY & TUNINGMONTÁŽ - SERVISFÓRUMOBJEDNÁVKAKONTAKTY AntiRadar.sk
KABAT SECURITY SYSTEM s.r.o. je pokračovateľom zvolenskej spoločnosti KABAT TECHNOLOGIES s.r.o. s dvadsať dva ročnou tradíciou predaja a motáže antiradarov. Kvôli legislatívnym obmedzeniam naša spoločnosť poskytuje na Slovensku komletný poradenský servis a technickú podporu. Podrobnejšie info Vám poskytneme na čisle 0905 500 350, mailom alebo Vás osobne navštívime. Odpovieme a poradime na všetko na čo sa opýtate.


vaše otázky a postrehy
naše odpovede a užitočné rady

Pokiaľ máte záujem o zasielanie noviniek, zadajte váš e- mail:
KABÁT SECURITY SYSTEM s.r.o.
Mlýnská 326/13
602 00 Brno
Česká republika
TEL: +420 720 036 580
TEL: +421 917 507 600
TEL: +420 720 036 580
E-mail: antiradar@antiradar.eu
E-mail: info@antiradar.eu

AUTODOPLNKY & TUNING

Záruka

ZárukaNie je tuning ako tuning. Pri ladení softwarových verzií  v riadiacich jednotkách automobilov to platí viac krát. Riadiaca jednotka je mozgom výkonu Vášho štvorkolesového tátoša. Tak ako Vám skvelý software vie pomôcť dlhodobo a spoľahlivo, tak zlý Vám ublíži. Častokrát raz a poriadne. My robíme autá s rozumom.   

I. Predmet záruky

1. Záruka sa vzťahuje na následné popísané diely resp. moduly:moduly - popis dielu

motor: blok valcov, hlava valcov a tesnenie, kľuková skriňa, skriňa zotrvačníka ako aj všetky diely motora, súvisiace s cirkuláciou oleja.

manuálna a automatická prevodovka: skriňa prevodovky a všetky jej diely, okrem násobiča krútiaceho momentu

hnacie ústrojenstvo: hnacie ústrojenstvo (predný a zadný náhod) a všetky jeho súčasti

2. Záruka zahŕňa tesnenia, tesniace manžety, tesniace krúžky hriadeľa, hadice, trubky, sviečky, žhaviče, len vtedy ak je dokázateľná súvislosť povinnosti náhrady škody na hore vymenovaných dieloch, ktoré stratili svoju funkčnosť a musia sa vymeniť.

II. Vozidlá spĺňajúce podmienky zárukyVšetky automobily, nie staršie ako 3 roky od dátumu prvej registrácie  podľa odseku VII. a s počtom najazdených km nepresahujúc 60.000 km

III. Poskytnutie záruky
1. Záruka zahŕňa nevyhnutné opravy dielov spadajúcich do záruky a to výmenou, alebo odstránením zásady podľa zásady technických požiadaviek mimo mzdových nákladov podľa hodinových sadzieb autorizovaných servisov. Prekročia náklady na opravu hodnotu náhradného dielu, tak sa ohraničuje nárok záruky len na výmenu dielu, bez nákladov na demontáž a montáž. Ak by náklady prekročili časovú hodnotu vozidla v čase poškodenia, alebo by prekročili vopred určenú hranicu opravy, v tom prípade dôjde k finančnému odškodnenie podľa bodu V. v tomto dokumente.
2. Prijímateľ záruky je povinný sa podieľať na mzdových nákladoch ako aj na nákladoch na materiál mimo DPH podľa priloženej tabuľky.
Vychádzajúc s funkčnosti na postihnutom module k času poruchy:Od 70.000 KM 20 %Od 80.000 KM 30 %Od 90.000 KM 40 %


3. Pod záruky nespadá:
a) náklady na testovanie, meranie, nastavovanie ako náhle nie sú spojené  so škodou, ktorá spadá pod záruku.b) náhrada nepriamych nákladov napr. odťah, prenajatie vozidla, náklady na prenocovanie, parkovné aťd.c) náklady na dopravu

4. Ak by sa popri oprave spadajúcej pod záruku vyskytli ešte aj iné náklady na opravu prípadne servisné náklady (prehliadka) tieto náklady nebudú refundované

5. Okruh nároku na záruku je ohraničený na časovú cenu vozidla v čase poškodenia. Najvyššie poskytnutie náhrady počas trvania záruky je 10.000 EUR

6. Nezávisle od kúpnej zmluvy je poskytnutie záruky samozrejmé a nevyžaduje ďalšie upozornenia na poskytnutie záručnej opravy. Záruka sa ale nevzťahuje na:
a)  diely, ktoré nie sú povolené výrobcomb) výrobné a pomocné látky ako palivá, chemikálie, filtrové násadce, náplne do ostrekovačov a chladičov, hydraulické oleje, motorové oleje, masti a rôzne mazacie prostriedky.c) všetky neobsiahnuté diely v bode I., špeciálne vstrekovacie čerpadlá prídavné agregáty ako napr. turbá, kompresory, atď.

IV. Obsah záruky, výnimky, spoluúčasť

1. Obsah zárukyNa základe bodu V. týchto záručných podmienok bude len vtedy poskytnuté odškodneniu, ak z dôvodu zvýšenia výkonu (chip / riadiaca jednotka) bola obmedzená funkčnosť dielov z bodu I. počas doby trvania záruky a nie na základe nefunkčnosti dielov na ktoré sa záruka nevzťahuje (rozvody, vstrekovacie čerpadlo, a pomocné agregáty ako turbo, kompresor) 

2. Záruku neposkytujeme za daných príčin:
a) v prípade nehody to znamená viditeľné mechanické poškodenie spôsobené nehodoub) v prípade svojvoľného alebo zlomyseľného zásahu, v prípade krádeže, neoprávneným zásahom, poveternostnými vplyvmi (blesk, búrka, krúpy, zemetrasenie, záplava, oheň alebo explózia)c) v prípade použitia nepovolených mazív a palív, v prípade prehriatia motora ako aj použitia bionaftye) škody spôsobené preťažením vozidla f) na zásahy spôsobené tretou osobou g) na  vozidlá ktoré majú charakter závodných alebo sa používajú na súťaže h) vozidlá používané na taxislužbu, požičovne automobilov, autoškoly, kuriérske vozidlái) služobné vozidlá na ktorých sa strieda viac vodičov

3. Mimo to nespadá pod záruku:
a) ak nie sú dodržané termíny inšpekčných prehliadok a to u značkových servisoch, tie musia byť následne dokázanéb) ak neboli dodržané pokyny a návody výrobcu na používanie automobilu c) ak bol robený zásah do počítadla km, mimo nutnej výmeny v prípade poruchyd) v prípade nedodržania pokynov poskytovateľa záruky

4. Podmienky 14 dňovej skúšobnej doby:
a) Štrnásť dňová skúšobná doba neplatí vtedy, pokiaľ firma Kabát Technologies na vozidle vykonala dôkladnú diagnostiku a/alebo odstránila drobné závady, ako napríklad oprava regulácie turbodúchadla, výmena snímača hmotnosti vzduchu alebo iné.(príklad: Zákazník si nemôže nárokovať  vrátenie peňazí alebo úpravy pokiaľ jeho vozidlo nebolo pred úpravou v riadnom sériovom stave.)

V. Doba záruky
Pred uplatnením záruky treba splniť následné podmienky:Pred uplatnením záruky treba písomne upozorniť firmu Kabát Technologies, s.r.o. o oprave a následne si odsúhlasiť podmienky záručnej opravy.Zamestnancovi firmy Kabát Technologies, s.r.o. musí byť kedykoľvek umožnený prístup k dokumentácii týkajúcej sa poškodenia danej súčiastky, musí byť privolaný ak by malo prísť k zmene ceny za opravu a následne ju musí odsúhlasiť. Musí byť dokázaná súvislosť medzi poškodením dielu a úpravou vozidla.

VI. Rozsah platnosti záruky 
Záruka sa vzťahuje na všetky vozidlá prihlásené v EU a Švajčiarsku.

VII. Začiatok a koniec záruky
Záruka začína dňom úpravy automobilu (chip / preprogramovanie riadiacej jednotky) do najazdenia 100. 000 km od dátumu prvého prihlásenia najneskôr však do dátumu na základe záručného listu.

VIII. Prevoditeľnosť záruky 
Ak sa počas doby záruky zmení majiteľ prenášajú sa záručné podmienky na neho. Na zmenu musí byť firma Kabát Technologies, s.r.o. upozornená.

IX. Premlčanie
Doba premlčania je 6 mesiacov po skočení záruky

X. Špeciálne ustanovenia
V prípade ak sa dokáže , že kupujúci podvodom navyšuje cenu za opravu poškodenej súčiastky a opravy, firma Kabát Technologies, s.r.o. nebude uhrádzať žiadne s týchto nákladov a kupujúci stráca nárok na poskytnutie akejkoľvek záruky.

XI. Písomná forma
Podmienky záruky sú záväzné. Prípadne zmeny a návrhy musia byť podané písomne.XII. 14 dňová doba vrátenia peňazí
TARGET BLU EYE      ANTIRADARY & ANTILASERY      AUTODOPLNKY & TUNING      MONTÁŽ - SERVIS      FÓRUM      OBJEDNÁVKA      KONTAKTY      
© 2008 www.antiradar.eu - KABÁT SECURITY SYSTEM s.r.o., designed by designme, SEO optimalizácia a konzultácie
Počet prístupov od 29. 6. 2008: 1747045, online: 1 človek